ورود به سايت | ثبت نام كاربر
 
صفحه نخست » لیکا » مقالات » مطالب علمی
     
     
     
  مطالب مفید لیکا  
 

 

چه نوعی از محصولات بلوکی لیکا می تواند الزامات مبحث 19 را در ساختمان فرآهم آورد؟

 

 
جهت بدست آوردن پاسخ سوال فوق بایستی ابتدا ضریب u دیوار را جهت آن ساختمان خاص که مورد نیاز است بدست آوریم که به ترتیب زیر عمل می نمائیم.
 
1- نیاز انرژی منطقه مورد نظر از جدول صفحه 65 تا 74 بدست می آید که به عنوان مثال جهت کلیه ساختمانهای تهران ( نیاز گرمایی متوسط ) می باشد . (منظور از نیاز گرمایی الزام استفاده از انرژی غیر برقی می باشد . )
 
2- با مراجعه به جدول صفحه 77 نوع کابری را مشخص می نمائیم ( به عنوان مثال مسکونی که کاربری الف می شود ).
 
3- مرحله بعدی تعیین گروه ساختمان از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی می باشد که برای این مطلب به جدول صفحه 81 مراجعه می نمائیم .
 
در جدول صفحه 81 با توجه به اینکه پروژه در شهر بزرگ واقع شده یا در شهر کوچک نیز با توجه به اینکه زیر بنای آن کمتر از 1000 متر است یا بیشتر از 1000 متر ، گروه بندی ساختمان تعیین می شود .
به عنوان مثال اگر پروژه ای 2500 متر بنای ساختمان داشته باشد و در شهر تهران واقع شده باشد ، جزو گروه 2 خواهد بود .
 
4-مرحله آخر مراجعه به جدول صفحه 27 می باشد که در این جدول uw جهت انرژی غیر برقی گروه 2 مساوی با 1/01 خواهد بود عدد فوق به این مفهوم است که جمع k های مصالح استفاده شده در دیوار خارجی ساختمان بایستی از عدد 1/01 کمتر باشد تا مورد پذیرش قرار گیرد و با توجه به اینکه uw دیوار 20 سانتی لیکا همراه با گچ و خاک و اندود ملات مساوی با 0/831 می باشد لذا قابل قبول است . دیوار 15 سانتی با توجه به عدد بدست آمده 0/997 کمی در مرز قرار گرفته است ولی قابل قبول است .
 
λ و K وU و R طبق تعریف چیست ؟
 
λ طبق تعریف صفحه 7 آمده است و عکس ضریب λ مساوی با R ( مقاومت حرارتی )می باشد .
 
λ که در آن d ضخامت مصالح می باشد ، k گفته می شود و واحد آن W/m2˚k می باشد .
 
U طبق تعریف صفحه 6 آمده است و واحد آن W/m2˚k می باشد و عبارتست از جمع k های مصالح مورد استفاده در دیوار به اضافه ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع که عبارتست از+ و در تمام شرایط دیوارها 0.17 در نظر گرفته می شود و در تعریف عبارتست از ضریب انتقال حرارت سطح داخل به اضافه ضریب انتقال حرارت سطح خارجی دیوار .


 

 

  مطالب مفید لیکا  
 

چه فرقی بین محصول لیکا با سفال وجود دارد؟
 
طبق پيوست مبحث 19 مقررات ملي ساختمان ضريب هدايت حرارتي سفال در حدود 1 تا 1.35 وات بر متر درجه کلوين مي باشد. اين در حالي است که اين ضريب براي بتن سبک ليکا با چگالي حدود 950 کيلوگرم بر متر مکعب 0.17 مي باشد . اين ضريب بيانگر اين مطلب است که ليکا داراي مقاومت حرارتي معادل 6 برابر سفال مي باشد. فرضا براي گرفتن مقاومت حرارتي مشابه با ليکا 15 سانتي متري بايد 90 سانتي متر ديوار سفالي اجرا نمود.
 
محصول لیکا به غیر از سبکی که ذات محصول است در صورتی که در ساختمان نیاز به اجرای الزامات مبحث 19 مقررات ملی ساختمان وجود داشته باشد می تواند بدون نیاز به استفاده از انواع فعالیتهای متداول استفاده شود و از نظر صرفه جویی اقتصادی – سرعت اجرای بالاتر در مقایسه با 2 ردیف سفال و 1 ردیف یونولیت –پرت کمتر فضا ( نکته مهم در پروژه های انبوه سازی که مبحث فضا در متراژهای پائین بسیار مهم است ) – بازگشت سریعتر سرمایه – کاهش وزن تمام شده ساختمان و دردسر کمتر حین اجراء ( در دیوارهای 3 جداره سفال و یونولیت اتصالات این سه دیوار به همدیگر و سازه بسیار مشکل است ) بسیار بهتر از دیوار سفالی و یونولیتی می باشد . به انضمام اینکه در هنگام آتش سوزی دیوارهای لیکا بسیار مقاوم تر از دیوارهای 3 جداره سفال و یونولیت می باشد .همینطور در اجرای کنده کاری ها جهت عبور تأسیسات با سفال مشکل خرد شدن و پرت بیش از حد را داریم و این در حالی است که در لیکا چنین مشکلی وجود ندارد .
 
یکی دیگر از اشکالات دیوارهای سه جداره نزدیکی لوله ها و کابلهای برق با یونولیت است که باز در صورت وجود اتصالی در سیستم برق ساختمان احتمال حریق و آتش سوزی بیشتر می باشد .
 
مشکل عمده دیگر عدم امکان کنترل کیفیت تمام پانلهای یونولیت مصرفی است که در صورت کندسوز بودن مشکل کمتر است ولی در غیر اینصورت امکان مصرف پانلهای غیر کندسوز وجود دارد .